СПИСАК УЛИЦА ЧЕТВРТЕ РАКОВИЧКЕ ПАРОХИЈЕ

Јереј Љубомир Петронијевић,

парох четврте раковичке парохије

моб. тел. 064/800-4816

Аџијине ливаде

Бањички пут

Борска од 74 до 92 и 45 до 51

Вукасовићева од 1-49 закључно и 2-48 закључно

Грегорчићева

Канарево брдо

Косте Живковића

Матије Гупца

Милана Благојевића Шпанца

Милана Станојевића

Натошевићева

Петра Коњовића од 12-12е ; непарних нема

Пере Велимировића

Раковички пут

Рељковићева

Српских ударних бригада

Срзентићева

Тавчарева

Трстењакова

Хасанагинице

Шесте личке дивизијe